Poliranje parketa

Poliranje parketa

Poliranje parketa parketari primjenjuju najčešće kao brušenje između slojeva lakova, koje na manjim površinama vrše ručno, dok na većim površinama parketa poliranje izvode strojno.

Poliranje parketa
Moderno poliranje parketa

Dugovječnost parketa ne određuje isključivo upotreba kvalitetnih materijala kao što su ljepila i lakovi za parket, već zasigurno i način obrade parketa.
Ustaljeno je mišljenje da parket treba isključivo brušenje i lakiranje, ali poliranje parketa se nigdje posebno ne ističe.

Poliranje parketa parketari primjenjuju najčešće kao brušenje između slojeva lakova, koje na manjim površinama vrše ručno, dok na većim površinama parketa poliranje izvode strojno.

Mi koristimo suvremene mašine za poliranje parketa, koje prvenstveno koristimo nakon završnog brušenja parketa, tako da površinu drva zavisno od vrste završne obrade (lak, bajc, ulje) dodatno poliramo strojno s brusnim mrežicama različite granulacije (od 120 – 300).

Takva obrada, fino poliranog parketa omogućava ravnomjernije upijanje završnih premaza, i eventualna šarenila zbog različitosti u strukturi drveta su svedena na minimum, to je posebno bitno prilikom izvedbe bajcanja i uljenja parketa.

Polirka

Poliranje parketa između slojeva lakova koristimo da se površinski sloj laka na parketu izjednači, čime postaje gladak.
Za poliranje različitih vrsta lakova koriste se različite brusne mrežice i tzv. filcevi.
Prednosti upotrebe mašina za poliranje su vidljive po stručno i kvalitetno izvedenom poslu.