Lak za parket

Vodeni lak za parket
Ekološki prihvatljivi vodeni lakovi za parket

Zahvaljujući Vodenim lakovima, proizvodima na vodenoj bazi s niskim sadržajem VOC-a, možete zaštititi vaše zdravlje bez ograničenja u kvaliteti proizvoda.

Razvojem tehnologije proizvodi na vodenoj bazi kao npr. Bona ili Lobadur lakovi pokazuju bolja svojstva i osobine nego sredstva na bazi otapala.

Zbog sigurnosti i zdravlja podopolagača, njemački TRGS (tehnički zakon za opasni materijal) propisuje zamjenu materijala na bazi otapala s manje opasnim materijalima.

U nekim zemljama kao npr. Nizozemskoj, proizvodi s više od 10% VOC-a se više ne mogu
prodavati profesionalnim podopolagačima.

Zbog toga A2i Projekt preporučuje materijale na vodenoj bazi koji sadržavaju manje od 10% VOC-a i zamjena su prema TRGS 617.

Danas klasični lakovi čine manje od 20% svih prodanih lakova diljem svijeta.
Zbog duge tradicije u proizvodnji (od 1922. godine) neke proizvode jednostavno nije lako zamijeniti, jer su klijenti navikli na njih, a i u nekim slučajevima još uvijek imaju neke prednosti.