Bukva

Bukva (eng. Beech, lat. Fagus)


Podrijetlo: Europa, Najčešća vrsta drva u Hrvatskim šumama

Najbolje od svih listopadnih vrsta drva podnosi više nadmorske visine, te ostaje posljednji pojas listopadnog drveća.
Boja Bukve varira oko nježno žute boje smirenog karaktera.

Najčešće se obrađuje parom kako bi se drvo dodatno smirilo i postalo lakše za obradu, kako za podove tako i za namještaj.

Ovisno o dužini i intenzitetu procesa parenja bukve, postiže se nježno svijetla do karakteristično tamno crvena postojana boja u drvetu, što bukvi daje potpuno novi izgled.
Parket od parene bukve ima nježnost i toplinu koja se lako uklapa u mirnije životne prostore.

Bukva
Bukva
KLASE KLASIČNOG PARKETA BUKVA

N klasa (NATUR)

Ujednačena boja, miješane strukture (blistača, bočnica), čista, bez kvržica i nepravog srca (kerna).

N2 klasa (NATUR2)

Prisutnost jače izražene strukture, srednja razlika u boji, nepravo srce (kern) u tragovima, sitne kvržice do 5mm pojedinačno.

R klasa (RUSTIK)

Dozvoljena grubo izražena struktura, velike kvržice i nepravo srce (kern), velike razlike u boji.

VS klasa (VAN STANDARD)

Promjene boje jako velike, nepravo srce (kern), velike kvrge, tehnički potpuno ispravan, estetski šaren

Termo bukva

Termotretirana bukva

Termički obrađena bukva kao i jasen, postaje stabilnija u boji i dimnezijama, te postaje idealnija za polaganja u nove ambijente unutar domova.

Ovisno o temperaturi termo tretiranja, razlikujemo svijetlu i tamnu termo verziju bukve, što bukvi daje potpuno novi egzotični i elegantni izgled.

KLASE TERMOTRETIRANE BUKVE (GALEKOVIĆ)

GAL

Čiste, vrlo pravilne strukture, te male  razlike u boji, sa dopuštenim sitnim kvržicama u boji.

CLASSIC

Nepravilne strukture, bočnica, veće razlike u boji, te sitne tamne kvržice promjera do 5mm.

MARKANT

Jako grubo izražena struktura, velike promjene boje, i dozvoljene kvrge veće od 5mm.