Priprema podloge

Priprema podloge

Priprema podloge za postavu parketa
osb ploče, farmacell, liapor, knauf, suhi podovi, primeri…
Kvalteta podloge

Kvaliteta podloge je ključna za dobru izvedbu radova, ukoliko je podloga neravna ili nije nosiva veća je mogućnost škripanja parketa i stvaranja fuga između letvica. Idealna podloga za kvalitetno postavljanje klasičnog parketa može imati odstupanja od 2mm na 1m duljine.

U praksi smo se susreli s nebrojenim primjerima postave parketa na neadekvatnim podlogama, kada bilo da naručitelji radova nisu bili upozoreni ili usprkos upozorenjima nisu željeli ili mogli izvršiti kvalitetnu pripremu podloge, posljedice su u većini slučajeva nepopravljive.

Ulaganje u kvalitetnu podlogu je nužno i nikako ga ne bi trebalo zanemarivati, tako da vam na ovoj stranici navodimo neke po nama korisne informacije o načinima priprema raznih podloga koje susrećemo u svom poslu.

Za različite vrste parketa i drva potrebne su drugačije pripreme podloga.
Najčešće podloge su: cementni estrih, daske (najčešće u starijim jezgrama), OSB ploče, ploče od iverice i sl. Parket zahtijeva ravnu i čvrstu podlogu za polaganje, ako to nije slučaj s vašom svakako bi bilo dobro izravnati podlogu, ili izvršiti druge potrebne pripremne radove.

Izravnavanje podloga od Cementa
( Glazura, beton i sl. )

Priprema podloge uključuje: razne premaze zavisno od podloge i sistema lijepljenja koje nazivamo primerima ili impregnacijama.
Ukoliko su podloge neravne, trusne ili oštećene potrebno ih je sanirati, takve sanacije najčešće izvodimo samo izravnavajućim (nivelir) masama ili drugim materijalima za reparaciju kojima se postiže ravnina i čvrstoća podloge.

Nivelir mase mogu izravnavati podne površine od 2mm do 30mm, a samo izravnavanje se najčešće vrši jednoslojno, takvo izravnavanje poda iziskuje proces sušenja podloge zavisno od materijala cca 2-3 dana, mada postoje i mase na koje je moguće postavljanje u istome danu.
Prije korištenja mase za izravnavanje podloga se čisti i usisava, zatim se premazuje premazom za bolje vezanje materijala s podlogom.

Nivelir masa je prohodna za maksimalno 4 do 6 sati, a potpunu tvrdoću postiže u roku 24 sata.
Nivelirana podloga ne zahtijeva daljnje impregniranje, nego se parket može polagati direktno nakon sušenja.

Ukoliko je starost glazure ispod 6 mjeseci, obavezno se preporučuje kontrolno mjerenje vlažnosti materijala koje nebi smjelo prelaziti 2% relativne vlage.

Podna pod konstrukcija na drvenim daskama

Postoji više načina pripreme drvenih podova za postavu parketa.
Najjednostavnije rješenje je postava parketa na već postojeći parket.
Postojeći parket koji zavisno od stanja u kojem se nalazi, je moguće odstraniti već postojeći lak i lijepiti izravno drvo na drvo.

Ukoliko stari parket ima odstupanja u nivou i sl. moguće ga je izravnati nivelir masom za drvo, na način da se sve škripajuće i ostale letvice koje se miću učvrste vijcima za podlogu, te da se sve rupe na parketu zatvore odgovarajućim masama.

Podovi koji iziskuju povišenje nivoa više od 3 cm izvodimo suhim nasipom izolacijskih materijala i postavom OSB ploča ili ploča od iverice.

Podne ploče od raznih materijala koje se proizvode u debljinama od 8-28mm. mogu se postavljati direktno na drvenu pod konstrukciju.
Takvi podovi preporučljivo je da imaju duplu konstrukciju ploča koja ne mora biti nužna ali je svakako preporučljiva


Liapor
Liapor

Također Vam preporučamo primjenu Liapor termo betona kao nasipa u podnim konstrukcijama.
Ovo je podloga koja se izvodi kao mješavina zrna LIAPOR 1-4 mm ili 4-8 mm sa cementom (ca. 160-180 kg) i vodom (ca. 80-90 lit.).
Osobno Vam preporučamo zrno 1-4 mm jer je malo jednostavnija završna površinska obrada nivelirajućom masom.
U zimskom razdoblju ovakva podloga je suha (vlaga manja od 5%) za max. 2 tjedna, ako je prostor grijan. Ljeti je još jednostavnije i lakše.
Ovakve podloge ne pucaju i nije potrebno izvoditi dilatacijske reške.Preporučamo minimalnu debljinu 4-5 cm, ali ako se želi postići efektna izolacija od zvuka udara, bez dodatnih drugih izolacijskih proizvoda, tada preporučamo debljine 7-10 cm