Ostali premazi

Bona Naturale, Bona Create
Premazi za parket koji nude Više


Bona Naturale
Bona Naturale Proizvodi
Bona Naturale Proizvodi

☼ cijeli postupak je moguće završiti u jednome danu

☼ dugotrajnost – nije potrebno učestalo obnavljanje tretirane površine kao što je slučaj sa uljima i voskovima. Trajnost drvenog poda je jednaka kao i lakirana površina

☼ lagano obnavljanje – u najfrkventnijim prostorima podove je moguće obnoviti nanašanjem dodatnog premaza

☼ mogučnost mjestimičnog popravka oštećenja, bez vidljivih prijelaza i mrlja

☼ potpuno prirodni izgled i tekstura drvenih podova što trenutno nije moguće postići ni sa jednim drugim proizvodom

Bona Naturale je potpuno novi, jedinstveni premaz koji čuva i potpuno zadržava prirodni izgled drvenih podova.
Svi drugi premazi, bez obzira koliko prirodni bili značajno mjenjaju orginalnu teksturu i izgled drveta.
Bona Naturale gotovo u potpunosti zadržava izgled i osjećaj netretiranog drvenog poda istodobno mu pružajući vrhunsku zaštitu, usporedivu sa najprodavanijim tradicionalnim lakovima.


Bona Create – boje za toniranje

Bona Create – Boje (Bajc) za parket

Bona Create bajc
Bona Create bajc

Izrazite svoj stil!
Sa jedinstvenim sistemom bojanja drvenih podova, možete dati osoban pečat svojem parketu.
Bona Create je nova formula koja donosi moderne boje vašem parketu.
Sve boje se mogu međusobno mješati.