Kit za kitanje parketa

Tvrtka A2i projekt koristi vrhunske tekućine za kitanje parketa proizvođaća poput Bona, Loba, Adesiv koje Vam predstavljamo na našim web stranicama.

bona logo

Kitanje parketa samo je jedna od faza u brušenju parketa, samo značenje kvalitetnog kitanja je vrlo bitno za konačan izgled parketa bilo da je uljen ili lakiran.

Mix&Fill Plus

Vrlo je bitno za kvalitetno izveden posao koristiti odgovarajuće tekučine za kitanje parketa, mada u praksi pojedinih parketara susrećemo i majstore koji za kitanje koriste mješavinu brusnog praha i neodgovarajućeg ljepila ili mješavinom brusnog praha i nitro laka, ili naprosto zapunjavaju pukotine lakom, čemu je rezultat drugačija boja fuga (najčešće crna) i nikako estetski nije prihvatljivo.

Praksa je pokazala, da, uporaba namjenske tekućine za kitanje je najprikladniji izbor, jer samo takva mješavina je dovoljno elastična i ne uzrokuje promjene boje na fugama.

U pravilu kitanje se vrši minimalno 1x, svakako je preporučljivo 2x, a ukoliko su fuge između drvenih letvica više od 2mm potrebno je kitanje i više od 2 puta. 
Stari podovi s velikim ili onečišćenim spojevima te drveni podovi pribijeni čavlima ili vijcima na drvenoj konstrukciji obično se ne zapunjavaju masom za kitanje, jer će osušena masa na nekim mjestima djelomično puknuti i izaći.

Neki od materijala koje koristimo za kitanje parketa
Murexin

Murexin proizvodi za parket

Vodeni otopljeni kit za drvo AV 10

Proizvod na bazi vode, bez otapala, vrlo ekonomičani bez mirisa. Za unutarnju upotrebu. Za zapunjavanje fuga u parketnim i drvenim podovima, za izravnavanje udubljenja, pukotina i fuga do 2 mm.

5l = 346,49kn (mpc)     10l = 549,93 (mpc)

Murexin kit za parket
Murexin kit za parket
Murexin vodeni gel
Murexin vodeni gel
Vodeni gel AV 30

Brzo sušujući, želatinozni temeljni i među sloj, sa odličnom sposobnošću zapunjavanja za naknadno premazivanje sa Murexin vodenim lakovima.

5l = 502,52kn (mpc)

Bona Mix&Fill Plus

je tekučina navodenoj bazi za brzo i efikasno zapunjavanje fuga na drvenim podovima i parketima do 3mm. Proizvod se mješa sa brusnom prašinom od poda koji želimo kitati.

Preporučljivo je da je drvena prašina od brušenja brusnim papirom 60 ili finija. Kitanje drva ovim sredstvom daje prirodnu boju koja se uklapa s ostalim podom i  mjesta koja su pokitana jedva su vidljiva. M&F može se koristiti na gotovo svim vrstama svijetlih i srednje tamnih vrsta drva.

Mix and FIll
5l = 365 kn